UŽÍVATEĽ

Druhý aspekt počítačovej bezpečnosti je samotný užívateľ.

Pri aplikovaní bezpečnostných technológií sa stáva jej najslabším článkom. Každý užívateľ by mal vedieť, že je neoddeliteľnou súčasťou širšej počítačové bezpečnosti.

Že bezpečnosť jeho stanice nie je záležitosťou iba správcu, ale že on sám sa na bezpečnosti svojej pracovnej stanice i celej siete aktívne podieľa.

Každá koncová stanica s narušenou bezpečnosťou sa môže stať prestupným prvkom pre útok na ostatné zdroje v sieti. Každý systém je najľahšie napadnuteľný z vnútra.

A preto by mali byť užívatelia priebežne vzdelávaní a je nutné im neustále pripomínať základné pravidlá pre bezpečné používanie počítačov a služieb.