DÁTA

V dnešnej dobe sa dáta uložené v elektronickej podobe stali veľmi cennou a žiadanou komoditou, ktorá, rovnako ako peniaze, zlato, šperky, vyžaduje ochranu.

Avšak bezpečnosť dát bez ochrany/zabezpečenia vo forme riadenia prístupu (od úrovne počítačovej siete, cez servery až po pracovné stanice) a je jedno či z vonkajšieho prostredia alebo vnútorného, je porovnateľná so šancou nevidiaceho prejsť bez újmy za pomoci svojho vodiaceho psa za plnej prevádzky diaľnicu.

Napriek tomu je v bežnej praxi význam ochrany dát podceňovaný a ľudia sa uchyľujú k slepej viere „čo by sa mi mohlo stať“ a v schopnosti im dostupných technológií.

Reálna hodnota dát býva ich vlastníkom docenená až pri ich neautorizovanom využití, zničení alebo momentálnej, či trvalej nedostupnosti. A nejde iba o hrozby ako sú napríklad všade skloňovaní „hackeri“, ale o pragmatickejšie rizika: porucha počítača s nenávratnou stratou dát, požiar, vytopenie…