Doplnkové služby

– Predaj zariadení na ochranu počítačových sieti a staníc

– Predaj programového vybavenia na ochranu počítačových sieti a staníc

– Predaj počítačov