Hlavné služby

– Analýza, Návrh a Implementácia bezpečnosti počítačových sieti a staníc

– Komplexná správa bezpečnostných riešení

– Správa bezpečnostných a sieťových zariadení

– Školiace činnosti súvisiace s ochranou počítačových sieti a pracovných staníc

– Školenia koncových uživateľov